AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN

FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKRE VONATKOZÓ

ELLÁTÁS-SZÜNETELTETÉSI SZABÁLYOK

 

Az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, táncművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban részesülő személyek ellátását az egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama alatt szüneteltetni kell, tekintettel arra, hogy ez a jogviszony is a közszférában történő foglalkoztatásnak minősül a közalkalmazotti jogviszonyhoz hasonlóan.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az alábbi foglalkoztatási jogviszonyok fennállása esetén szünetelteti az öregségi nyugdíj és a felsorolt korhatár előtti ellátások folyósítását:

 • közalkalmazotti jogviszony,
 • egészségügyi szolgálati jogviszony,
 • rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony,
 • honvédelmi alkalmazotti jogviszony,
 • kormányzati szolgálati jogviszony,
 • adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony,
 • politikai szolgálati jogviszony,
 • biztosi jogviszony,
 • köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony,
 • bírói szolgálati viszony,
 • igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony,
 • ügyészségi szolgálati viszony,
 • rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, vagy
 • a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.

Ha ellátásban részesülő személy esetében jön létre egészségügyi szolgálati jogviszony, vagy a fenti felsorolásban szereplő más jogviszony, akkor a jogviszony kezdetét követő hónap első napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig szüneteltetni kell az ellátás folyósítását.

Az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnak 15 napon belül be kell jelentenie annak a személynek, akinek az ellátása az egészségügyi szolgálati jogviszony létesítését megelőzően nem szünetelt.

Ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv az öregségi nyugdíjat az egészségügyi szolgálati jogviszony fennállása alatt állapítja meg, akkor az ellátás megállapításának kezdő napjától a jogviszony megszűnése hónapjának utolsó napjáig kell a folyósítást szüneteltetni. Ennek érdekében már a nyugdíj megállapítására irányuló eljárás alatt jelezni kell a jogviszony fennállását.

Alkalmazott jogszabályok:

 • a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. §, és 102/J. §
 • egyes, az egészségügyi szolgálati jogviszonnyal összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 69/2021. (II. 19.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés 7. pontja, miszerint:

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyt is érteni kell a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C. § (1) bekezdésében foglaltak alkalmazásakor az ott felsorolt jogviszonyokon túl.”