• A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Ügyfélszolgálata az ügyfelek, illetve munkáltatók vagy egyéb szervek részére általános tájékoztatást ad, valamint konkrét ügyben felvilágosítást nyújt. A telefonon érdeklődők esetében csak általános tájékoztatás adható az adatvédelmi szabályokra tekintettel.
  • Tájékoztatást nyújt továbbá az érintett személy gondnokának/gyámjának, illetve az érintett által szabályszerűen meghatalmazott személynek, a meghatalmazásban meghatározott tárgyban és mértékig, amennyiben az személyesen érdeklődik.
  • Biztosítja az ügyfél számára az iratba való betekintést, valamint kérésére másolatot ad ki az iratokról a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok figyelembevételével.
  • Igazolást ad ki a folyósított ellátás törzsszámáról, az ellátás összegszerűségéről.
  • Amennyiben az érintett ellátásban nem részesül, kérésére erről a tényről igazolás kiadása.
  • Igénybejelentő lapok kiadása, valamint segítségnyújtás azok kitöltésében.

Kérelmek, igénybejelentések, adatváltozások, egyéb bejelentések átvétele.