A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság feladata az öregségi nyugdíjak, egyes korhatár előtti ellátások, a hozzátartozói nyugellátások (özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj), megváltozott munkaképességű személyeket megillető ellátások, baleseti ellátások folyósításán túl, az ügyfelek részére kérelemre, vagy hivatalból igazolások, elszámolások, kimutatások kiadása, illetve segítésük, támogatásuk ügyeik intézésében.

Az ügyek intézése elsősorban írásban történik, de személyes ügyintézésre is lehetőség van Igazgatóságunk Ügyfélszolgálati Irodájában, ahová on-line módon időpont is foglalható. Természetesen az ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfeleink elektronikus úton is benyújthatják kérelmeiket. A gyorsabb és könnyebb ügyintézés érdekében rendszeresített és kötelezően használandó nyomtatványok, valamint tájékoztatók és kitöltési útmutatók a Nyomtatványtárból érhetőek el.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsősorban belföldi jogsegély, valamint egyéb - jogszabályban meghatározott ügyekben - adatszolgáltatás révén működik együtt a közigazgatás egyéb szerveivel, illetve végrehajtja az ellátottak vonatkozásában az általuk hozott, ellátásuk folyósítását érintő döntéseiket.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság az ügyek intézése során minden esetben megtartja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény adatvédelemre vonatkozó általános szabályait, valamint a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szabályait nyugdíjasokra/ellátottakra vonatkozó adatszolgáltatási, igazolási kérelmek teljesítésekor.